thông tin liên hệ
Hotline
- 0903992902

Sản phẩm bao bì

Bao phân bón 25kg
Bao phân bón 25kg
Bao đựng phân bón 25kg ghép màng BOPP 2 mặt
Bao đựng phân bón 25kg ghép màng BOPP 2...
Bao phân bón ghép màng BOPP
Bao phân bón ghép màng BOPP
Bao phân bón 50kg
Bao phân bón 50kg
Bao đựng tinh bột sắn
Bao đựng tinh bột sắn
Bao đựng tinh bột sắn 25kg, 40kg, 50kg
Bao đựng tinh bột sắn 25kg, 40kg, 50kg
Bao bì PP dệt đựng đường
Bao bì PP dệt đựng đường
Bao đường 10kg, 20kg, 25kg, 50kg
Bao đường 10kg, 20kg, 25kg, 50kg
Bao đựng đường ghép màng BOPP
Bao đựng đường ghép màng BOPP
Bao gạo 25kg ghép màng BOPP 2 mặt
Bao gạo 25kg ghép màng BOPP 2 mặt
Bao gạo 50kg ghép màng BOPP
Bao gạo 50kg ghép màng BOPP
Bao đựng gạo 25kg
Bao đựng gạo 25kg
Bao PP đựng gạo giá rẻ
Bao PP đựng gạo giá rẻ
Bao bì thức ăn chăn nuôi
Bao bì thức ăn chăn nuôi
Bao bì thức ăn chăn nuôi in flexo
Bao bì thức ăn chăn nuôi in flexo
Bao bì thức ăn chăn nuôi
Bao bì thức ăn chăn nuôi
Bao bì thức ăn chăn nuôi
Bao bì thức ăn chăn nuôi
Bao đựng  thức ăn chăn nuôi 50kg
Bao đựng thức ăn chăn nuôi 50kg
Bao thức ăn thủy sản
Bao thức ăn thủy s̐...
Bao thức ăn thủy sản
Bao thức ăn thủy s̐...
Bao bì đựng  thức ăn thủy sản in flexo
Bao bì đựng thức ăn thủy sản in flexo
Bao đựng thức ăn thủy sản
Bao đựng thức ăn thủy sản
Bao thức ăn thủy sản 10kg,  20kg , 50kg
Bao thức ăn thủy sản 10kg, 20kg , 50kg

Vải PP cuộn

Vải cuộn
Vải cuộn
Vải cuộn
Vải cuộn
Vải cuộn
Vải cuộn
Vải cuộn
Vải cuộn
Vải cuộn
Vải cuộn
Vải cuộn
Vải cuộn
Vải cuộn
Vải cuộn
Vải cuộn
Vải cuộn
Vải cuộn
Vải cuộn

Bao đựng phân bón

Bao đựng gạo

Bao đựng lúa giống

Bao đựng bột, hóa chất

Bao đựng nông sản: cafe, tiêu, điều,lúa, mì lát.

Bao đựng thức ăn chăn nuôi, thủy hải sản