sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Hotline
- 0903992902

Bao đựng đường

Bao PP trắng đựng đường
Bao PP trắng đựng đường
Bao bì PP dệt đựng đường
Bao bì PP dệt đựng đường
Bao bì đựng đường in flexo
Bao bì đựng đường in flexo
Bao đường in flexo, in ống đồng
Bao đường in flexo, in ống đồng
Bao đường 10kg, 20kg, 25kg, 50kg
Bao đường 10kg, 20kg, 25kg, 50kg
Bao đựng đường ghép màng BOPP
Bao đựng đường ghép màng BOPP